Skip Navigation LinksStarten på menyen > Nygruvhytta

Nygruva og Nygruvhytta

Nygruvhytta har opp gjennom årene vært ett populært utfartsmål vinterstid, og aktiviteten lå naturlig opp mot turlagets oppgaver. Derfor overtok vi hytta høsten 1997 fra Folldal Småbedrifters bedriftslag som ble etablert etter at Folldal Verk ble lagt ned våren 1993.
Nygruva.jpg 

Av vilkårene i skjøtet kan nevnes : Folldal Turlag forplikter seg til å holde Nygruvhytta åpen for allmenheten i minst like stor grad som tidligere, og laget har dessuten gitt løfte om å arbeide for utvidet bruk, bl.a for humanitære organisasjoner. Nygruvhytta, eller "Villaen" som den kalles blant gamle gruvearbeidere, var opprinnelig en stigerbolig fra den tida det var gruvedrift i området. Mange dugnadstimer har blitt lagt ned, både ute og inne etter at vi tok over hytta.
Folldal Turlag er veldig glad for å ha dette flotte stedet som vi kan dele med skiløpere og turgåere.
Hytta holdes åpen i helgene fra vinterferien og til over påske, med utvidede åpningstider vinter- og påskeferie. Da kan vi bl.a friste med vafler, kaffe og solbærtoddy!

 

Nygruvabua
Turlaget har ei trivelig bu ved siden av hovedhytta. Her kan du når som helst gå inn å varme deg og nyte medbrakt matpakke. Skituren fra parkeringsplassen på Sveen passer perfekt for barnefamilier. Vi vil arbeide for at Nygruva skal bli et attraktivt samlingssted og utgangspunkt for flotte sommerturer.

 

Utleie av Nygruvhytta
Det er muligheter for å leie Nygruvhytta til arrangementer, møter, bursdager, overnatting osv.
- leie til møte, evt. arrangement på kveld: kr 300,-
- overnatting døgn:1-5 personer kr 500,-. 6 personer eller fler kr 1000,-
- ukesleie: 1-5 personer kr 3.000,-. 6 personer eller fler kr 5000,-
Medlemmer betaler halv pris.

Nygruvhytta kan leies av både medlemmer og ikke medlemmer i Folldal Turlag, utenom skisesongen.
Hytta er utstyrt med ca 25 sitteplasser, solcellepanel til belysning, utedo, vann fra brønn m/pumpe, seks madrasser,
kopper og kar for enkel matlaging på propanbluss. Nygruva vinter
Ved og propan hører med i prisen.

Spørsmål ang. utleie kan rettes til 
Magnhild Brandsnes, mobil: 900 20 096

eller epost magnhild.brandsnes@folldal.kommune.no

 

Adkomstmuligheter
Sommer: Det er bilvei inn til hytta. Kjør riksvegen mot Hjerkinn ca 2 km nordover fra sentrum. Ta til venstre ved skilt til Hovdegrenda. Sjølbetjent bomvei fra Randen søndre, fin grusvei. Alternativt kan man parkere ved Sveen og følge merket løypetrase`inn til hytta. (3 km)

Vinter: Lettest adkomst fra Sveen, oppkjørte løyper (hhv 3 og 3,5 km) inn til Nygruvhytta.
Alternativt løype fra Fallet via Streitligardene til Nygruvhytta ( 6 km ) eller fra Brobakk evt. Randen søndre, via sommerbilveien inn til hytta ( 8 km ) ..

 

Turlaget har et eget hytteutvalg : 

- Juhl Midtdal - tlf. 951 57 039
- Reidun Phillips - tlf. 62 49 01 34
- Marlov Svenning - tlf. 62 49 04 46

 

Historien til Nygruva